Organizacje

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Kielce, Polska

ul. Sienkiewicza 78, 25-501

tel.: 41 343 00 38; 41 344 77 62
email: centrum@frdl.kielce.pl
www: http://www.frdl.kielce.pl/

Misją Fundacji jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji. Najważniejszymi celami statutowymi są: 
- merytoryczne wsparcie dla samorządu terytorialnego, 
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi a samorządem terytorialnym, 
- wspomaganie polskimi doświadczeniami rozwoju demokracji lokalnej w krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. 
 

stopka strony