Organizacje

Fundacja Szukamy Talentów

Skrzypne, Polska

Św. Jadwigi Królowej 126, 34-424

tel.: +48693452224
email: rutkowski.ski@gmail.com
www: https://www.facebook.com/Szukamy-Talent%C3%B3w-353563995543017/

Fundacja działa aktywnie organizując szkolenia, warsztaty, które mają przyczynić się do aktywizacji młodych ludzi i zwiększyć ich szanse na rynku pracy. 

Fundacja współpracuje z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i podmiotami zagranicznymi. Członkowie organizacji uczestniczyli i koordynowali zarówno projekty Erasmus +, jak i EKS.