Organizacje

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "FRAM"

Tarnobrzeg, Polska

ul. Słowackiego 2, 39-400


email: stowarzyszeniefram@gmail.com
www: http://stowarzyszeniefram.tarnobrzeg.pl

Stowarzyszenie wspiera i propaguje inicjatywy artystyczne, działalności artystyczne, kulturalne i sportowe, prowadzone wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także pobudza środowiska lokalne do pracy na rzecz rozwoju kultury i różnego rodzaju form artystycznych. Stowarzyszenie dba także o podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości ekologicznej, obywatelskiej i kulturowej. Stowarzyszenie wspiera rozwój dzieci i młodzieży - zwłaszcza o mniejszych szansach.

Stowarzyszenie zorganizowało wiele międzynarodowych warsztatów i obozów edukacyjnych, artystycznych i krajoznawczych. Ich celem była integracja młodzieży, nabycie kompetencji językowych, poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych, poznanie kultury, historii, geografii obu krajów, nabycie umiejętności miękkich (m.in. praca z grupą) i poznanie zasad wolontariatu.

stopka strony