Organizacje

TDM2000 Polska

Wrocław, Polska

Bezpieczna 18/18, 51-114

tel.: 506 579 215, 513 165 164
www: http://tdm2000.pl

TDM2000 Polska to oddział sieci TDM2000, który promuje aktywność społeczną, integrację międzynarodową młodzieży, prawa kobiet i mniejszości narodowych i etnicznych oraz szacunek dla różnorodności. Fundacja organizuje międzynarodowe warsztaty, szkolenia, konferencje i programy badawcze.