Organizacje

Towarzystwo Amicus

Białystok, Polska

ul. Brukowa 28/8, 15-889

tel.: (85) 653 77 53
email: biuro@towarzystwoamicus.pl
www: http://www.towarzystwoamicus.pl/

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Prowadzi punkty sieci Komisji Europejskiej Europe Direct -Białystok oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Punkty upowszechniają informacje o wszystkich aspektach związanych z członkostwem Polskiw UE, przede wszystkim zaś informują o funduszach unijnych oraz udzielają pomocy w ich pozyskiwaniu. Towarzystwo realizuje liczne wysokobudżetowe projekty.


stopka strony