Organizacje

Towarzystwo Edukacji Otwartej

Wrocław, Polska

ul. Robotnicza 36, 53-608

tel.: 71 359 14 44
email: kontakt@teo.org.pl
www: http://www.teo.org.pl

Towarzystwo wspiera inicjatywy, które mają wpływ na rozwój człowieka, jego zainteresowania oraz promują nowatorskie rozwiązania w edukacji i metodach kształcenia. We współpracy z samorządem lokalnym organizacja chce uczestniczyć w tworzeniu polskiego systemu oświaty i wychowania otwartego na potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Demokracja, społeczeństwo obywatelskie, ekumenizm i Zjednoczona Europa to idee bliskie działalności Towarzystwa.


stopka strony