Organizacje

Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna

Gdańsk, Polska

al. Grunwaldzka 137/7, 80-264

tel.: (58) 345 11 66
email: wiedza.powszechna@gmail.com
www: http://www.tewp.org.pl

Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności.
Misją Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy i wartości humanistycznych oraz kształtowanie wysokiego poziomu intelektualnego ogółu społeczności.

Cele Towarzystwa są realizowane poprzez następujące formy działania :
- prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności
- organizacja odczytów i prelekcji - organizacja szkoleń i warsztatów
- organizacja konferencji i seminariów, spotkań dyskusyjnych - działalność wydawnicza
- działalność naukowa i badawcza
- turystyka edukacyjna

stopka strony