Organizacje

Towarzystwo im. Edyty Stein

Wrocław, Polska

Nowowwiejska 38, 50-315

tel.: 71 372 09 77
email: biuro@edytastein.org.pl
www: http://www.edytastein.org.pl/

Najważniejsze cele Towarzystwa to:
- propagowanie dziedzictwa Edyty Stein
- porozumienie Judeo-chrześcijańskie
- porozumienie polsko-niemieckie
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

stopka strony