Organizacje

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr

Pyzdry, Polska

ul. Zwierzyniec 6, 62-310

tel.: (63) 276-86-64
email: echo@echo.org.pl
www: http://www.echo.org.pl

T. K. „Echo Pyzdr” działa od 1996 w obszarach edukacji, kultury, demokratyzacji i rozwoju lokalnego.
Towarzystwo wspiera młodzież licealną i studentów finansowo oraz merytorycznie wzmacniając umiejętności społeczne i kwalifikacje niezbędne w dobrej edukacji (Program stypendialny „MECENAT”).
Towarzystwo realizuje projekty międzynarodowe, ogólnokrajowe i lokalne.

stopka strony