Organizacje

Towarzystwo Kultury Czynnej

Wrocław, Polska

ul. Dembowskiego 92/1, 51-669

tel.: (71) 348 63 39, 663-781-530
email: tkcbiuro@interia.pl
www: http://www.kulturaczynna.pl/

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku we Wrocławiu. Prowadzi działalność kulturalną, oświatową i charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Działania koncentrują się wokół różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, tańca, muzyki, filmu, literatury, często mają charakter projektów interdyscyplinarnych, międzypokoleniowych i międzykulturowych. Przybierają różne formy: warsztatów, obozów, plenerów, spotkań, festiwali.


stopka strony