Organizacje

Towarzystwo Kultury Szlacheckiej "Sarmatia Ars Bendzinensis"

Będzin, Polska

Świerczewskiego 15, 42-500

tel.: 728 860 730

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej i edukacyjnej, promującej dziedzictwo kulturowe okresu Sarmacji, a także ułatwianie młodzieży poszukiwań własnej tożsamości w relacjach z rówieśnikami z Europy i samoidentyfikacji.  Projekty, w których  stowarzyszenie brało udział  w ramach programu Erasmus+ to m.in.:  „Creative Feelings”, „History of Diversity” oraz „Uniform of Tolerance”  z udziałem Litwy.

stopka strony