Organizacje

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Świecie, Polska

ul. Wojska Polskiego 141 / lok. 3, 86-100

tel.: +48 514 786 519
email: towarzystwo.mzs@gmail.com
www: https://tmzs.org.pl/

TMZŚ zajmuje się wszelkimi zadaniami, które wzbogacają powiat świecki i stwarzają nowe możliwości rozwoju jego mieszkańcom. Towarzystwu zależy na pielęgnowaniu współpracy na poziomie międzynarodowym, aby wprowadzić element różnorodności kulturowo-etnicznej do społeczności. Brało udział udział w Programie Wolontariatu Europejskiego. Promuje udział w projektach młodzieżowych UE wśród młodych mieszkańców Świecia i okolic.