Organizacje

Towarzystwo Młodego Krechowiaka

Augustów, Polska

Mickiewicza 1, 16-300

tel.: 696 448 658
email: tmkaugustow.eplus@gmail.com
www: https://www.facebook.com/TowMloKrechAug/

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, podtrzymywanie pamięci o krechowiakach, wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży oraz organizowanie ich wypoczynku. Wśród działań realizujących te cele można wyróżnić m.in. coroczne koncerty „Na ludową nutę”, cykliczny konkurs „Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej im. Pułk. Józefa Kiernesa”. U boku stowarzyszenia działa także Zespół Tańca Ludowego „Bystry”, który promuje region augustowski na festiwalach i turniejach tanecznych. Organizacja  prowadzi także m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży oraz organizuje obozy taneczno-kondycyjne dla członków zespołu.

stopka strony