Organizacje

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Warszawa, Polska

ul. Nowy Świat 72, 00-330

tel.: (22) 6572718
email: sekretariat@tnw.waw.pl
www: http://www.tnw.waw.pl/

Działające już od ponad stu lat Towarzystwo wspiera naukę oraz młodych naukowców. Prowadzi program stypendiów konferencyjnych, organizuje dla osób które zamierzają wygłosić na konferencji referat, komunikat, lub przedstawić plakat. Stypednia przeznaczone są dla osób, które są pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub w instytucji badawczej.

stopka strony