Organizacje

Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi

Ustroń, Polska

Wiejska 8, 43-450

tel.: 883 697 889
email: oerwoerw@gmail.com
www: https://www.niepelnosprawniustron.pl/

Stowarzyszenie organizuje pomoc i opiekę dla osób z niepełnosprawnościami  w każdym wieku, a także zajmuje się kształceniem i wychowywaniem takich osób oraz zapewnia pomoc ich rodzinom.  Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie organizowane są zajęcia terapeutyczne dla dzieci i świetlicowe dla dorosłych. Stowarzyszenie inicjuje również wydarzenia, takie jak koncerty, festyny, prelekcje, mające na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 

stopka strony