Organizacje

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Izabelin, Polska

ul. Brzozowa 75, 05-080

tel.: (22) 752 30 00
email: tono@laski.edu.pl
www: http://www.laski.edu.pl/

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi jest organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Zapewnia także opiekę duchową i religijną.


stopka strony