Organizacje

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej

Dzierżoniów, Polska

  ul. Świdnicka 38, 58-200

tel.: 600 822 729
email: zofiami@wp.pl
www: http://www.tozd.dzierzoniow.pl

Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspierać inicjatywy społeczne promujące zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Towarzystwo promuje zachowania prozdrowotne oraz czytelnictwo przy pomocy organizowania spotkań autorskich i tematycznych „Mój pisarz, mój poeta” oraz wyjazdów do ośrodków kulturalnych.

stopka strony