Organizacje

Towarzystwo Polsko-Izraelskie Nadzieja-Hatikvah

Wrocław, Polska

ul. Koszarowa 3, 51-149

tel.: 600 338 460

Celem towarzystwa jest propagowanie przyjaźni między narodami polskim i izraelskim oraz mniejszością żydowską. Pozostałe obszary naszych zainteresowań to: historia Żydów w Europie i w Polsce, historia i współczesność Państwa Izrael, stosunki polsko-izraelskie i polsko-żydowskie, historia konfliktu bliskowschodniego, edukacja międzykulturowa i edukacja w zakresie praw człowieka.

Prowadzone działania

 • warsztaty dla młodzieży "Tolerancja i szacunek" warsztaty w szkołach średnich dotyczące mniejszości narodowych, walki z ksenofobią, przejawami agresji wśród młodzieży względem osób innej narodowości, wyznania, rasy (projekt na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie)
 • konferencja "Mniejszość żydowska w Polsce, mniejszości w Izraelu"
 • wyjazd na seminarium "Auschwitz - historia i symbolika" (Oświęcim)
 • wyjazd studyjny do Warszawy (spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • projekt Programu Młodzież "Kultura pamięci - Naród, który traci pamięć, traci sumienie." wymiana młodzieżowa z Niemcami, Łotwą, Rumunią mająca na celu przybliżenie młodym ludziom wagi historii - jej pozytywnej strony w budowaniu kultury pamięci, jak i problemów wynikających z odmiennego spojrzenia na historię kilku różnych narodów
 • wyjazd studyjny "Śladami Żydów we Lwowie"
 • "Orient Express" cykl wykładów na temat krajów Bliskiego Wschodu
 • wydawanie magazynu "Hatikvah" propagujące tematykę praw człowieka, kultury żydowskiej i arabskiej, mniejszości narodowych
 • wyjazd na Marsz Żywych w Oświęcimiu
 • prowadzenie biblioteki
 • prowadzenie archiwum prasowego
stopka strony