Organizacje

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Kraków, Polska

ul. Skałeczna 2, 31-065

tel.: 12 430 61 27
www: http://tpnk.org.pl/

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie zostało powołane w roku 2004 w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Skupia specjalistów z różnych dziedzin. Poprzez integrację i współpracę różnych podmiotów przygotowuje i realizuje konkretne przedsięwzięcia z zakresu m.in. kultury, edukacji, sportu, integracji europejskiej.

stopka strony