Organizacje

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Łódź, Polska

ul. Łąkowa 11, 90-562

tel.: 502 658 915
email: tpdim@infocentrum.com
www: http://www.tpdim.toya.net.pl/

    TPDiM zajmuje się organizowaniem pomocy w leczeniu, rehabilitacji oraz wykupywaniem Lekarstw dla najbardziej potrzebujących dzieci.

Ideą nadrzędną działalności jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym.

Istotnym elementem statutowym jest także działalność ekologiczna na rzecz zdrowego środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież oraz dbałość o wartości kulturowe, będące niezwykle ważnym elementem wychowania młodego pokolenia.

TPDiM od 1997 roku realizuje autorski program "Równe Szanse", którego zadaniem jest pomoc w wychowaniu i kształtowaniu młodego pokolenia ze środowisk najuboższych i wychowawczo niewydolnych.

stopka strony