Organizacje

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO

Gdańsk, Polska

ul.Reduta Wyskok 9, 80-840

tel.: 585502669
email: biuro@mrowisko.org.pl
www: http://www.mrowisko.org.pl

Towarzystwo pomaga młodym ludziom z problemami narkotykowymi; realizuje programy edukacyjne i informacyjne, prowadzi terapię, poradnictwo grupowe i indywidualne, konsultacje, leczenie stacjonarne, ośrodki profilaktyki środowiskowej, szkolenia dla młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pracowników młodzeżowych, terapeutów.

stopka strony