Organizacje

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD - Zarząd Główny

Warszawa, Polska

ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325

tel.: 22 826-08-74, 22 827-78-44
email: tpd-zg@tpdzg.org.pl
www: http://www.tpd.org.pl

TPD organizuje zastępcze środowiska rodzinne dla dzieci osieroconych; udziela opieki i pomocy dzieciom rodzin biednych, dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych; udziela pomocy rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne; prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą poprzez terenowe koła przyjaciół dzieci; organizuje wakacje dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. TPD prowadzi działalność edukacyjną organizując m.in. konkursy ekologiczno-plastyczne i poetyckie, przeglądy działalności artystycznej itp. TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin.

stopka strony