Organizacje

Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian"

Warszawa, Polska

ul. Srebrna 16 lokal 9,, 00-810


email: biuro@bocian.org.pl
www: http://www.bocian.org.pl

Podstawową formą działalności Towarzystwa jest ochrona zagrożonych gatunki i siedlisk przyrodniczych.
Od początku działalności (1994 rok) Towarzystwo kładzie duży nacisk na gromadzenie danych o naszej przyrodzie i zachodzących w niej zmianach. W 2007 roku uruchomiło Polską Kartotekę Przyrodniczą.
Ponadto Towarzystwo:
- zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat przyrody oraz jej ochrony,
- inicjuje, organizuje i finansuje odpowiednie badania naukowe,
- opiniuje i wypowiada się w kwestii planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych i wszelkich działań mogących stanowić zagrożenia dla przyrody,
- współpracuje z odpowiednimi organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu istniejących przepisów ochronnych,
- współpracuje z innymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbieżnych celach.

stopka strony