Organizacje

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

Warszawa, Polska

ul. Ratuszowa 11, 03-450

tel.: (22) 622 22 62
email: biuro@tpp.org.pl
www: http://www.tpp.org.pl/

Cele statutowe Towarzystwa:
- szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych;
- prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej;
- prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie metodyki oddziaływań psychoprofilaktycznych i psychokorekcyjnych.

stopka strony