Organizacje

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa

Marki, Polska

ul. Pilsudskiego 41, 05-270

tel.: (22) 761 90 91
email: toszansa@polbox.com / oik_szansa@poczta.onet.pl
www: http://www.frs.pl/szansa.html

Celem stowarzyszenia jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją poprzez inicjowanie i wspieranie programów w dziedzinie wychowania, opieki i pracy socjalnej. Organizacja zajmuje się prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dąży do wymiany doświadczeń miedzy pracownikami tych placówek. Prowadzi program "Centrum Szkoleniowe - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Szansa", w ramach którego prowadzone są szkolenia dla pracowników pomocy społecznej.

stopka strony