Organizacje

Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej

Piwniczna-Zdrój, Polska

Zagrody 24 B, 33-350

tel.: 501 617 514
email: trp.piwniczna@gmail.com
www: https://www.facebook.com/trp.piwniczna/

Stowarzyszenie było wydawcą gazety lokalnej “Głos Nadpopradzia”. Współpracuje z Instytutem Europa Karpat w Nowym Sączu, przy projekcie „Karpacka Mapa Przygody”, realizowanym przez województwo małopolskie i Kraj preszowski na Słowacji.

Towarzystwo zorganizowało Polsko – Ukraińską Wymianę Młodzieży, wymiany młodzieży z: Portugalią i Węgrami (FRSE), oraz projekt dla seniorów: ”Aktywni seniorzy piwniczańscy” w ramach FIO – Małopolska Lokalnie.

stopka strony