Organizacje

Towarzystwo Rozwoju Rodziny

Wrocław, Polska

ul. Podwale 74 ofic. 23, 40-449

tel.: 602 645 443
email: trr@trr.info.pl
www: http://www.trr.org.pl

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Do głównych zadań Towarzystwa należy: wspieranie kobiet i mężczyzn w ich prawie do decydowania o liczbie i czasie urodzin swoich dzieci, propagowanie ruchu planowania rodziny poprzez: informowanie, poradnictwo i rzecznictwo interesów oraz współpracę z wszystkimi zainteresowanymi. Towarzystwo swoimi działaniami podkreśla znaczenie profilaktyki zdrowotnej dla stanu zdrowia kobiet w wieku reprodukcyjnych oraz dla zdrowia matki i dziecka, przez informowanie oraz konkretne usługi. Ważnym zadaniem jest walka o równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz pomoc kobietom w dążeniu do pełni uczestnictwa w życiu publicznym, politycznym i ekonomicznym.

 

stopka strony