Organizacje

Towarzystwo Samorządowe

Konin, Polska

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

tel.: (63) 243 75 80
email: biuro@ts.konin.pl
www: http://www.ts.konin.pl/

Towarzystwo Samorządowe zabiega o wyrównanie szans dostępu młodzieży do edukacji i dóbr kultury. Dotyczy to głównie młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich i ubogich rodzin, aby ułatwić jej dostęp do edukacji utworzyło Fundusz Stypendialny. Wyrównanie szans zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom jest celem Funduszu Stypendialnego. Od początku istnienia przyznano ponad dwa tysiące stypendiów. Program stypendialny zajmuje główne miejsce w działalności organizacji.

Dodatkowo Towarzystwo Samorządowe upowszechnia wiedzę o samorządzie terytorialnym w Polsce i pozostałych krajach europejskich oraz wspomaga i wzbogaca wiedzę uczniów na poziomie gimnazjalnym  i w szkołach średnich poprzez organizację dwóch cyklicznych konkursów: Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Konkurs Nasza Europa. Organizuje również konkursy tematyczne.

stopka strony