Organizacje

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Kraków, Polska

ul. św. Filipa 7, 31-150

tel.: 12 634-11-27
email: zg@tsp.org.pl
www: http://www.tsp.org.pl/

Towarzystwo Słowaków w Polsce jest stowarzyszeniem słowackiej mniejszości narodowej w Polsce, żyjącej w większości na terenach województwa małopolskiego, w powiecie Nowy Targ i Zakopane, na prastarych ziemiach Spisza i Orawy, które po raz pierwszy włączone zostały w obręb państwa polskiego 28 lipca 1920 r. na mocy decyzji Rady Ambasadorów w Spa (belgijskim kurorcie).

stopka strony