Organizacje

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Głogów, Polska

ul. Piotra Skargi 5, 67-200

tel.: 504 242 507
email: tzg.tzg@wp.pl
www: http://www.glogow.pl/tzg/

Stowarzyszenie o nazwie “Towarzystwo Ziemi Głogowskiej” jest dobrowolnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa ono na rzecz miasta Głogowa i regionu. Jego główne cele statutowe to: wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych, popieranie i upowszechnianie kultury, twórczości artystycznej i naukowej, działalność wydawnicza, popularyzowanie wiedzy o mieście i regionie, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych.

stopka strony