Organizacje

Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce

Biały Bór, Polska

ul. Dworcowa 25, 78-425

tel.: +48943739026
email: zszbb@op.pl

Misja
W celu integracji i aktywizacji nauczycieli, wychowawców narodowości ukraińskiej oraz działania oświatowo - wychowawcze wśród społeczności ukraińskiej, a w w szczególności:

 1. Troska o rozwój szkolnictwa ukraińskiego w Polsce oraz współdziałanie z władzami oświatowymi,
 2. Krzewienie wiedzy o Ukrainie, jej historii kulturze,
 3. Krzewienie uczuć patriotycznych oraz innych wartości humanistycznych wśród młodzieży ukraińskiej
 4. Odziaływanie na rzecz wzajemnego szacunku, zrozumienia i przyjaźni pomiędzy narodami Polskim i Ukrańskim. Krzewienie zasad tolereancji w życiu społecznym.

Prowadzone działania

 • praca nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • praca nad programem i podręcznikami do SP, gimnzajum i LO,
 • kontynuacja kwartalnika "Ridna Nowa"
 • organizacja konferencji metodycznych na Ukrainie
 • organizacja wycieczek na tereny przodków
 • obchody rocznic świąt
 • kultywowanie tradycji narodowych poprzez udział naszych zespołów i w lokalnych negroidalnych i ogólnokształcacych spotkaniach kulturalnych
stopka strony