Organizacje

Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych

Ulan-Majorat, Polska

Ulan-Majorat 51, 21-307

tel.: 83 351 80 67
email: stowarzyszenieufis@gmail.com
www: http://www.ufis.lh.pl/

Celem stowarzyszenia jest aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, rozbudzanie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za podejmowane w środowisku działania, budowanie świadomości społecznej i obywatelskiej, promowanie gminy i jej mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego gminy, udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych, integracja społeczna, rozwijanie współpracy między społeczeństwami, prowadzenie przedszkoli, szkół niepublicznych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizacja kolonii, obozów i zimowisk, organizowanie i prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych.

stopka strony