Organizacje

UNESCO Polska

Warszawa, Polska

Pałac Kultury i Nauki, 00-901

tel.: 22.620.33.55, 22.620.33.62
email: komitet@unesco.pl
www: http://www.unesco.pl/

Misją Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest działanie dla ochrony pokoju poprzez budowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Pełni rolę łącznika pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera inicjatywy podmiotów prywatnych, które przyczyniają się do realizacji programu UNESCO w Polsce. We współpracy z instytucjami krajowymi Komitet organizuje międzynarodowe konferencje, seminaria i warsztaty w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

stopka strony