Organizacje

United Nations Association - Poland

Warszawa, Polska

Stokłosy 3, 02-077

tel.: 665 706 588
email: biuro@unapoland.org
www: https://www.unapoland.org

Organizacja realizuje projekty skierowane głównie do młodzieży, wspierające i upowszechniające wiedzę na temat ONZ oraz roli Polski w tej organizacji, idee demokracji, dialogu międzykulturowego oraz aktywności obywatelskiej. Stowarzyszenie działa za pomocą Internetu, organizuje sympozja, eventy i kampanie tematyczne.  W swoje działania angażuje przede wszystkim młodych ludzi, do których kieruje dwa z pięciu programów:  „Agenda 2030- Polska dla Zrównoważonego Rozwoju” oraz „ONZ dla Młodych- Model United Nations”.

stopka strony