Organizacje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wrocław,

Komandorska 118/120, 53-345

tel.: +48 71 36 80 100
email: kontakt@ue.wroc.pl
www: http://www.ue.wroc.pl

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na trzech wydziałach oraz w Filii w Jeleniej Górze.

Oferta edukacyjna obejmuje 11 kierunków w języku polskim i 4 programy w języku angielskim, Szkolę Doktorską oraz studia doktoranckie dla obcokrajowców. Dużym powodzeniem cieszą się również: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Szkoła Giełdowa.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.


stopka strony