Organizacje

URBACT III

Poznań, Polska

ul. Robocza 42, 61-517

tel.: +48 61 633 50 50
email: aldo.vargas@zmp.poznan.pl
www: https://urbact.eu/

Krajowy Punkt URBACT jest instytucją koordynującą i wspierającą działania programu URBACT w Polsce. KPU działa jako współpraca Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jego zadaniem jest informowanie o naborach do konkursów, wspieranie miast aplikujących, wspieranie miast uczestniczących w sieciach projektowych, organizowanie dni informacyjnych, szkoleń i wszelkich innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.

stopka strony