Organizacje

Urząd Miasta Lublin - Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

Lublin, Polska

ul. Okopowa 11, 20-022

tel.: +48 81 466 2857
email: kongres@lublin.eu
www: http://kongres.lublin.eu

Wydział projektów nieinwestycyjnych (biuro projektów Urzędu Miasta Lublin), zarządzający Konkursem Najlepsze projekty współpracy transgranicznej Europy Wschodniej, realizowanym przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działanie I.4 Promocja i współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

stopka strony