Organizacje

Urząd ochrony konkurencji i konsumentów

Warszawa,

pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950

tel.: +48 22 556 06 00
email: info@konsument.gov.pl
www: https://konsument.gov.pl/

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich umożliwia konsumentom poznanie ich praw i pełne korzystanie z oferty jednolitego rynku UE. Doradcy prawni ECC-Net bezpłatnie pomagają konsumentom w rozwiązywaniu ich transgranicznych sporów z przedsiębiorcami. Sieć posiada unikalną wiedzę i rzetelne informacje na temat bieżących problemów konsumenckich na rynku wewnętrznym, co może być wykorzystane do kształtowania polityki przy współpracy z krajowymi i europejskimi interesariuszami.

stopka strony