Organizacje

VoxEurop

Paris, Polska

19 rue de la Sabliere, 00-150


email: contact@voxeurop.eu
www: http://www.voxeurop.eu/

Codzienny przegląd prasy europejskiej wydawany w dziesięciu językach.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

stopka strony