Organizacje

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

Małdyty, Polska

Szymonowo 14, 14-330

tel.: (89) 75 860 13
email: szymonowo@wp.pl
www: http://www.szymonowo.pl/

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem Domu dla Dzieci im. Sybiraków oraz wspieraniem rodzin i dzieci z terenów wiejskich. prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym znajdują całodobowe schronienie i wyżywienie ofiary przemocy domowej. PIK zapewnia bezpieczeństwo, opiekę psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego. Stowarzyszenie prowadzi Klub Integracji Społecznej „Kreatywnie i Solidnie”, którego głównym celem jest udzielenia pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

stopka strony