Organizacje

Warszawska Izba Gospodarcza

Warszawa, Polska

ul. Świętokrzyska 30/157, 00-116

tel.: +48 22 22 50 111
email: biuro@wig.waw.pl
www: https://wig.waw.pl

WIG wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w regionie i kraju.

Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania efektywnych kontaktów biznesowych, zwiększenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników, co bezpośrednio prowadzi umocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

stopka strony