Organizacje

Wejherowskie Centrum Kultury

Wejherowo, Polska

ul. Jana Sobieskiego 255, 84-200

tel.: 58 672 27 75
email: wck@wck.org.pl
www: http://www.wck.org.pl/

Wejherowskie Centrum Kultury zajmuje się edukacją kulturalną i koordynacją działań kulturalnych w regionie. Prowadzi sekcje i koła zainteresowań, organizuje imprezy o charakterze masowym. Współpracuje z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
WCK posiada nowoczesny budynek z dobrze wyposażonymi salami, galeriami, studiami i pracowniami.

stopka strony