Organizacje

WeWorld-GVC Onlus

Milano, Włochy

Via Serio 6, 20139

tel.: (+39) 02 56 81 19 38
email: info@weworld.it
www: https://www.weworld.it/

WeWorld promuje kulturę wzajemnego wsparcia, zaangażowania społecznego i poszanowania praw człowieka.

Chcąc osiągnąć długoterminowy, zintegrowany rozwój, wybiera działalność na obszarach o wysokim wskaźniku ubóstwa. We współpracy z lokalnymi partnerami skupia się jednocześnie na różnych obszarach - zdrowiu, edukacji, bezpieczeństwie żywności, prawach dzieci i kobiet, zrównoważeniu środowiskowym i zaangażowaniu społeczności.  

stopka strony