Organizacje

Widzewskie Domy Kultury

Łódź, Polska

Al. J. Piłsudskiego 133, 92-318

tel.: 42 6749230
email: widok@wdk.pl
www: http://www.wdk.pl/

Zespół trzech placówek na terenie dzielnicy Łódź Widzew.
Widzewskie Domy Kultury realizują zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki. Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.

stopka strony