Organizacje

Wielkopolska Fundacja Rozwoju

Poznań, Polska

ul. Szyperska 14, 61-754

tel.: 61 671 71 71
email: wfr@wfr.org.pl
www: https://www.wfr.org.pl

Fundacja wspiera rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny mieszkańców regionu Wielkopolski. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych, aktywizacją zawodową, edukacją alternatywną, szkoleniami kwalifikacyjnymi, ochroną środowiska, kulturą i dziedzictwem kulturowym, gospodarką, turystyką, wspieraniem relacji pomiędzy sektorem pozarządowym, prywatnym i publicznym. Swoje cele realizuje poprzez pozyskiwanie środków na finansowanie inicjatyw lokalnych. Działania Fundacji skierowane sąm.in. do dzieci i młodzieży wiejskiej, seniorów i instytucji publicznych. Działa od 2003 roku.

 

stopka strony