Organizacje

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Poznań, Polska

ul. Sienkiewicza 22, 60-818

tel.: 61 62 32 145, 61 85 30 930
email: biuro@wrk.org.pl
www: https://wrk.org.pl/

Związek inicjuje i koordynuje działania fundacji i stowarzyszeń, służące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce, zapobiegające wykluczeniu społecznemu i patologiom.

Związek prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, gdzie wspiera rozwój wolontariatu w Wielkopolsce, organizuje szkolenia i warsztaty.

stopka strony