Organizacje

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży

Poznań, Polska

ul. Św. Marcin 80/82 pok. 337, 61-809

tel.: 61 852-48-74, 61 639-03-98
email: woewm@zhp.wlkp.pl
www: www.woewm.zhp.wlkp.pl

Wielkopolski Ośrodek Europejskiej Współpracy Młodzieży działa na terenie województwa wielkopolskiego. Zrzesza młodzież harcerską, szkolną i akademicką oraz działaczy zainteresowanych tematyką integracji Polski z Unią Europejską oraz wspieraniem międzynarodowej wymiany młodzieży.
Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE.

stopka strony