Organizacje

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ostrowite, Polska

Skrzynka 28, 62-402

tel.: 602 573 781
email: koszraf@poczta.onet.pl
www: http://www.wsnrrow.pl/

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców gminy Września, których celem jest zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań o charakterze oświatowym, kulturowym, sportowym, a także przygotowywanie młodych mieszkańców wsi do współpracy z Unią Europejską. 

Główne cele i założenia stowarzyszenia to: rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, promocja aktywnego trybu życia, sportu i turystyki, rozwój współpracy międzynarodowej. 

Cele te realizuje poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i informacyjnej na rzecz swoich członków oraz osób związanych z wsią, wspieranie inicjatyw lokalnych, współpracę z ośrodkami naukowymi i oświatowymi, szkołami, ośrodkami działającymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

 

stopka strony