Organizacje

Wielkopolskie Stowarzyszenie Resocjalizacji "Horyzont"

Poznań, Polska

Wagrowska 9, 61-369

tel.: 791 050 372

Stowarzyszenie "Horyzont” powstało w 2008 r. w Poznaniu. Zajmuje się m.in. organizowaniem i prowadzeniem działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i społecznie niedostosowanych. Wspiera również i inicjuje prace i badania zmierzające do rozwoju i poszukiwania nowych form i metod pracy z nimi.


stopka strony