Organizacje

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)

Warszawa, Polska

ul. Marymoncka 34, 00-968

tel.: 22 629 88 11
email: biuro@wopr.waw.pl
www: http://www.wopr.pl/

Specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym.

stopka strony